CEMB ER85 – kompjuterska “touch screen” balanserka za gume

Izmerite dimenzije točka jednim potezom

Dovoljno je samo da prislonite senzor na točak, spustite poklopac i za 5 sekundi balanserka će Vam dati sve vrednosti debalansa. Brže prosto nije moguće.

Rok isporuke: oko 30 dana. Garancija 24 meseca uz obezbeđen servis i rezervne delove. Sve dodatne informacije na tel. 011/2523-756 ili ovde na e-mail.

Automatski unos svih dimenzija točka.

Više ne morate unapred da znate dimenzije točka – zahvaljujući novom LA senzoru sve što je sada potrebno jeste da postavite senzor na felnu i sve dimenzije biće automatski očitane bez stiskanja bilo kojeg tastera ! Zatim jednostavno spustite poklopac i mašina automatski startuje merenje točka. Elektronska kočnica automatski postavlja točak u položaj za postavljanje tega izbegavajući na taj način bilo kakve greške.

Balanserka sa svim programima.

Kompletno sve funkcije na jednom mestu: ALU-S program za precizno balansiranje aluminijumskih točkova iznutra, SPLIT program za sakrivanje tegova, podešavanje tolerancije debalansa, dnevni i ukupni brojač radnih ciklusa, optimizacija odnosa gume i felne, automatsko zaustavljanje i postavljanje točka za teg na spoljnoj strani. Lasersko odredjivanje tačnog mesta tega tačkom u unutrašnjosti felne

IC (Intelligent correction) softver.

Vibracije točkova zavise od njihovih masa i statičkog i dinamičkog debalansa. Zbog toga tolerancija merenja nije fiksna za bilo koji točak, već se mora pažljivo proračunati za svaki pojedinačan slučaj. IC softver istražuje najpodesniji način za balansiranje u smislu što manjeg utroška vremena i materijala. Rezultat takvog proračuna je smanjenje uobičajenog broja i veličine tegova, ubrzavanje rada i ušteda u vremenu i novcu.

Pneumatska flanša (opcija).

Model C85SE je vrhunska CEMB-ova balanserka jer poseduje pneumatsku flanšu koja drastično skraćuje vreme i olakšava montiranje točka. Točak blokirate na mašini prostim pritiskom na nožnu pedalu. Svaki točak sa centralnim otvorom montira se upotrebom samo jedne flanše bez ikakvih dodatnih delova. Jaka sila blokira točak pneumatski čime se poboljšava centriranost točka na osovini a samim tim postižu se i precizniji rezultati.

Izmerite gazeći sloj gume (opcija).

Pomoću opcionog senzora EMS (eccentricity measurement) možete otkriti sve neravnine i deformacije na gazećem sloju gume. Merenje deformacije odvija se paralelno sa merenjem debalansa tako da operater istovremeno dobija obe informacije. Balanserka naznačava na ekranu da li je izmerena EMS vrednost u okviru tolerancije.

Osnovna oprema

Standardna flanša UC20 sa GPM prstenom – za balansiranje točkova centralnog otvora ø 43÷110 mm. Zajedno sa plastičnim adapterima za ruku zatezača, 3 konusa za osovinu, lenjir za merenje širine felne, teg za kalibraciju od 60 grama i klješta za skidanje i zakucavanje tegova.

UC-20

 

Za izbor opcione opreme pogledajte stranu dodatna oprema za balanserke.

Tehnički podaci


  • Napajanje 230V, max. angažovana snaga 0,15 kW
  • Brzina balansiranja 100 rpm, vreme mernog ciklusa 4,7 sec
  • Preciznost balansiranja 0,5 g
  • Širina felne od 1,5″ do 20″ (od 40 do 510 mm)
  • Prečnik felne od 10″ do 30″ (od 265 do 765 mm)
  • Max. spoljni prečnik točka 1000 mm (sa spuštenim poklopcem)
  • Max. težina točka 75 kg, ukupna težina mašine 160 kg
  • Max. dimenzije mašine (Š x V x D) 1307 x 1447 x 1188 mm
  • Težina mašine 120 kg

Brošura


 ER85 brošura